Privatlivspolitikker

Disse betingelser er gældende pr. 05.06.2018 og erstatter tidligere versioner.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes DIN Egenkontrol IVS  (“dinegenkontrol.dk” eller “vi”) indsamler og behandler personoplysninger.

 

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
DIN Egenkontrol IVS
Gl Grandvej 4
5580 Nørre Aaby

CVR: 3939 4529
E-mail: support@dinegenkontrol.dk

 

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formal:

a) Levering af produkter og support: Personoplysninger anvendes for at kunne levere god support og kommunikere ønskede produkter til dig.

b) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette relevant information til dig.

c) Optimering af brugeroplevelse på websites og Applikation: Personoplysninger indsamles ved brugen af vores Applikation og websites. Disse oplysninger anvender vi til at optimere brugeroplevelsen ved at tilpasse indholdet samt udvikle og forbedre vores Applikation og websites.

d) Statistik og analyser: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker og analyser om blandt andet brugen af Applikation og websites, kundetilfredshed og trafikdata, således at vi kan udvikle og forbedre vores produkter og support.

 

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan blandt andet indsamle og behandle følgende oplysninger om dig til følgende formål:

a) Levering af vores produkter og support

Personoplysninger: I forbindelse med registrering en konto i APplikationen og på vores websites, registrerer vi faktureringsnødvendige oplysninger. Herunder e-mail adresse, telefon nummer, kreditkortnummer (maskeret) og CVR i forbindelse med personlig eget virksomheder. Dertil giver vi Kunden mulighed for at registrere Medarbejderes navn, e-mail og telefonnummer til brug i forbindelse med udførelse af egenkontroller og adgang til Applikationer.

b) Markedsføring

Personoplysninger: navn, adresse, e-mail adresse

c) Optimering af brugeroplevelse på vores websites og Applikation

Personoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse.

d) Statistik og tjenesteudvikling

Personoplysninger: kundenummer, e-mail adresse.

 

4. KILDER

Når vi indsamler personoplysninger fra andre kilder end dig personligt, kan sådanne kilder være:

a) Onlinekilder som f.eks. sociale medier eller leverandører af offentligt tilgængelige oplysninger.

b) Myndigheder, adresseoplysningstjenester, CVR registret, kreditoplysningsfirmaer, inkassofirmaer og partnere såsom Quickorder ApS og Dinfødevarekonsulent.

 

5. RETLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er baseret på følgende retlige grundlag:

a) Levering af produkter og support

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning før indgåelsen af en Virksomhedskonto.

b) Markedsføring

Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at tilpasse vores markedsføringskommunikation til dig er baseret på dit samtykke og den legitime interesse er målretning og udsendelse af markedsføringskommunikation.

c) Optimering af brugeroplevelse på vores websites og Applikation

Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at optimere din oplevelse på vores websites og Applikation er baseret på dit samtykke. Se nærmere vedrørende vores cookiepolitik.

d) Statistik og tjenesteudvikling

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores berettigede interesse i at udarbejde statistikker, foretage undersøgelser og analyser med henblik på at sikre funktionaliteten og kvaliteten af vore tjenesteydelser.

 

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

a) Samarbejdejdspartnere som understøtter vores Applikation og har behov for at kende til en bruger for at kan identificere en virksomheds konto, betalingsindløsere og inkassovirksomheder (f.eks. tjenesteudbydere, teknisk support og finansielle institutter).
b) Offentlige myndigheder som f.eks. politi og skattevæsen, hvis de har en lovlig grund til at få adgang til personoplysningerne.

 

7. OPBEVARING AF DINE PERSONDATA

Vi vil opbevare og beholde dine personoplysninger bestående af:
i.    Almindelige oplysninger om dig: i op til 1 år efter, at du har opsagt din relation til dinegenkontrol.dk.
ii.   Transaktionsoplysninger og verifikationer: i op til 5 år efter gennemførelsen af transaktionen i henhold til gældende lovgivning.

 

8. DINE RETTIGHEDER

Du har altid ret til at:
•    anmode om berigtigelse af dine personoplysninger,
•    anmode om adgang til dine personoplysninger,
•    gøre indsigelse mod behandligenen af dine personoplysninger til direkte markedsføring og
•    tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:
•    gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger,
•    forlange, at vi sletter dine personoplysninger,
•    modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at logge ind på Min Konto eller ved at kontakte supporten.

9. COOKIES

Vi registrerer cookies for at kan tilbyde og optimere vores produkter og support. Nogle cookies er nødvendige for at vores Applikation og websites kan fungere. Cookies til Markedsføring, statistikindsamling og optimering er valgfrie at acceptere.

10. SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE KLAGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine persondata, er du velkomment til at kontakte vores support. Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os, og vi vil så gøre vort bedste for at tilgodese dine synspunkter. Din integritet er meget vigtigt for os, og vi vil altid bestræbe os på at behandle dine personoplysninger på den bedste og sikreste måde. Hvis du imidlertid mener, at vi ikke opfylder vore ambitioner, har du altid mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.